Foder

 

 

Køerne fodres med helsæds ensilage samt byghalm. Der tages prøve af ensilagen for at sikre en optimal fodring, og det betyder, at det nogle år er nødvendigt at tilføre ekstra proteini form af sojaskrå.

 

Kvierne får halm, græs ensilage(restriktivt) samt 2 kg Kalve F.

 

Tyrene får samme foder med op til 6 kg Kalve F lige inden slagtetidspunkt.

 

Alle dyr får mineralblanding med naturlig selen, da dette optages bedre end de almindelige mineralblandinger.

 

 

 

Vesterskoven Angus

 

 

 

 

Marianne Kreutzfeldt

 &

Hans Henriksen

Vesterskovvej 39

9830 Tårs

Tlf. +45 9896 1415 

       +45 2536 8810  

     +45 3089 0508

vesterskoven@mail.dk

 

 

 

 

 

Vesterskoven Angus © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use